Welcome

  •  

 

 

Skeda Gdida - Ottubru 2013 sa Jannar 2014

Programmi godda ta' muzika, informazzjoni u tal-kelma 24 siegha kuljum. Ghal darb ohra servizz ghalik fil-kumdita tad-dar tieghek u fuq il-post tax-xoghol ghal 11 il-sena konsekuttiva.


 

Il-Hinijiet tal-Ufficcju huma l-Erbgha u l-Hamis

mid-9am sa nofsinhar fit-38 Triq Santa Marija Haz-Zabbar

TRID LI JKOLLOK RISPONS META TIRRIKLAMA IL-HANUT JEW SERVIZZ TIEGHEK? ....... CEMPEL ISSA LIT-TAQSIMA TAR-RIKLAMI TAGHNA FUQ 27 66 66 65 GHAL PAKKETTI SPECJALI TA REKLAMAR GHAL BUT TA KULL NEGOZJANT

***********************************************************************

 Taqbila bi hsieb ta' Angelo Demanuele........ 

                                                  

Il-bniedem jara id-dinja kif inhi, fid-daqs u fil-kobor bl-iskantament

jaqa ma l-art.....

Mela jekk jara l' Alla x'jaghmel?